PREZENTARE PROIECT REZUMAT PROIECT ABSTRACT (En) REZULTATE PRECONIZATE RAPOARTE ACTIVITATE NEWS CONTACT

LINKURI UTILE/
USEFUL LINKS:


DENUMIREA PROGRAMULUI: PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE

SURSA DE FINANTARE: BUGETUL DE STAT

COD PROIECT:PN-II-PT-PCCA-2013-4-0535

NUMAR DE CONTRACT: 174/2014

TITLUL PROIECTULUI:
INTRODUCEREA IN CULTURA CONTROLATA A UNOR SPECII SI TULPINI NOI DE MACROMICETE INDIGENE, COMESTIBILE SI/SAU MEDICINALE, CU VALOARE DE ALIMENT FUNCTIONAL


ACRONIM: MYCOIND

Data inceperii : 01.07.2014

Data finalizarii: 30.06. 2016


PARTENERI IMPLICATI:

Coordonator (CO): Centrul de Biochimie Aplicata si Biotehnologie (BIOTEHNOL), cu sediul in Bucuresti, Bd. Marasti nr. 59, sector 1, Cod 011464, tel./fax 021.318.04.68, http://www.biotehnol.eu;

Partener 1 (P1): Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Chimico - Farmaceutica (INCDF-ICCF) cu sediul in Bucuresti, Calea Vitan nr. 112, sector 3, cod postal 031299, telefon 021.321.21.17, fax 021.322.29.17, http://cfarm.ncpri.ro;

Partener 2 (P2): SC CAMIMAR SRL, cu sediul in Pitesti, Str. Gavana, Bl A.28, Sc. E, Ap. 8, Cod postal 110102, tel 074.450.64.94, e-mail camimarprod@yahoo.com.


STRUCTURA ECHIPEI DE CERCETARE:

INSTITUTIA COORDONATOARE - BIOTEHNOL, BUCURESTI:

 1. Lector Univ. Dr. Popa Gabriela Director de proiect
 2. Biolog Dr. Zagrean Valentin- Responsabil proiect,cercetator postdoctoral
 3. Prof. Univ. Dr. Cornea Calina Petruta-Cercetator
 4. Lector Univ. Dr. Israel Roming Florentina- Cercetator
 5. Asistent Univ. Dr. Voaides Catalina- Cercetator
 6. Asistent Univ. Dr.Toma Radu Cercetator
 7. CPIII ing. Biotehnolog dr. Ciuca Matilda- Cercetator
 8. Economist Iosub Mihaela Laura responsabil pentru managementul financiar si masurile administrative ale activitatilor proiectului.
 9. Curtasu Nicoleta- Tehnician
PARTENER 1 - I.C.C.F. BUCURESTI:
 1. Dr. hort. CS/ cercetator post-doctoral Bubueanu Corina- Responsabil proiect
 2. CSIII. Dr. chim. Pirvu Lucia - Expert extracte vegetale/ specialist HPTLC
 3. CSI Paraschiv Ileana - Expert analist (HPLC)
 4. CSIII. Med. Panteli Minerva- Expert studii farmacotoxicologice "in vivo"
 5. CSI. Dr. chim. Colceru Mihul Svetlana- Expert extracte vegetale
 6. CSIII. Med. Rasit Iuksel - Expert studii farmacotoxicologice "in vivo"
 7. Drd. CS. Nicoleta Rusu - Specialist ICP-MS
 8. Dr. biol. CS III/Cercetator postdoctoral Alice Grigore - Expert extracte vegetale
 9. Subing. Bazdoaca Cristina - Analist -caracterizare generala
 10. Subing. Niculescu Mihai - Specialist atomizare
 11. Stancescu Eugenia Tehnician
 12. Falcos Mariana Tehnician
 13. Stanciu Niculina Tehnician
PARTENER 2 - S.C. CAMI MAR S.R.L.:
 1. Bajenaru Eugen - Responsabil proiect
 2. Munteanu Laurentiu - Inginer mentenanta
 3. Vasilescu Valentin Tehnolog
 4. Personal intern - Responsabil productie / personal productie